Väsentliga hållbarhetsfrågor

Fokus för vårt hållbarhetsarbete bestäms utifrån de aspekter som är väsentliga för verksamheten och där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast för Ragn-Sells och för våra prioriterade intressenter genomfördes under 2015 en väsentlighetsanalys, som reviderades under 2016. Väsentlighetsanalysen genomfördes vid en intern workshop med nyckelpersoner för Ragn-Sells hållbarhetsarbete samt genom en enkätundersökning för utvalda intressentgrupper där deltagarna fick göra en prioritering av vilka hållbarhetsfrågor de ansåg vara viktigast för Ragn-Sells verksamhet. I tabellen till höger beskrivs de hållbarhetsområden som ingick i värderingen. De områden som anses viktigast av både Ragn-Sells och de prioriterade intressentgrupperna utgör våra väsentliga hållbarhetsaspekter. Värdering av dessa kommer att ses över löpande i dialog med de viktigaste intressentgrupperna för att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete har rätt fokus.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se