Kompetensutveckling genom Ragn-Sells Akademin

Ragn-Sells Akademin bidrar aktivt till att Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Den helhetssyn som präglar arbetet innebär att den strategiska kompetensutvecklingen är företagsövergripande, väl underbyggd och av företaget prioriterad. All kompetensutveckling samlas på ett ställe, urval av utbildningar, kvalitetssäkring samt fastställande av vilka utbildningar som ska vara obligatoriska sker genom ett utbildningsråd. Idag erbjuds drygt 160 olika utbildningar via Ragn-Sells Akademin inom samtliga områden som behövs för att bedriva och utveckla verksamheten enligt de krav och förväntningar som finns i affärsplanen och enligt de lagar och regler som vi omfattas av. Utbildningar inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö är högt prioriterade då ständig utveckling inom dessa områden är av stor vikt för vår verksamhet.

Tunga utbildningsinsatser under 2016 har varit att säkerställa certifikat för YKB (yrkeskompetensbevis) för våra yrkeschaufförer. Vi har ett fortsatt fokus på ”blended learning” där vi försöker att kombinera fysisk utbildning med bl.a. e-learning, webinar, filmer, skypemöten. Genom varierade utlärningsmetoder- och kanaler kan vi anpassa lärometoden efter vad som bäst passar målgruppen och ämnet. Variation i lärometod kan också bidra till lägre kostnader och ge fler medarbetare möjlighet att ta del av utbildning. Under året fortsatte vår stora satsning för ledare och nyckelpersoner genom utbildningen Förtroendefullt samarbete. Utbildningen ger cheferna ett antal praktiska, värdefulla och användbara färdigheter som direkt kan användas i vardagen och där självinsikt utgör grunden. Träning sker även i intressebaserad problemlösning, gränssnittsmöten, förhandling och konflikthantering. Utöver detta är arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning för chefer obligatoriskt. Chefer har även erbjudits utbildning och stöd för att förbättra och underlätta dialogen med medarbetare vid exempelvis utvecklings- och lönesamtal. Där har verktygen från Förtroendefullt Samarbete vävts in så att det finns en röd tråd i vårt arbete framåt.

Under 2016 var den genomsnittliga utbildningstiden ca 14 timmar per anställd (2015, 15 timmar) fördelat på 18 (15) timmar för tjänstemän och 11 (14) timmar för miljöarbetare.

Step Up med Ragn-Sells

Under 2016 avslutades omgång tre av vårt talent-program Step Up med Ragn-Sells med 14 chefer och specialister från olika delar av företaget. Step Up är en viktig del av vår Talent Management och kommer att erbjudas även framöver. Programmet pågår under ca 1,5 år och innefattar processträffar med utveckling av person och ledarskap samt tematräffar kring olika verksamhetskopplade delar av vår verksamhet.

Sommartraineer och sommarjobb

Ragn-Sells erbjuder varje år ett antal studenter att genomföra sitt exjobb hos oss. Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla studenternas kunskaper samtidigt som de bidrar till utveckling av vår verksamhet och att många sedan väljer oss som arbetsgivare.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se