Ny arbetsprocess för Kundnöjdhetsarbetet

Vi har även under senhösten 2016 gjort en översyn av hur vi vill arbeta med kundnöjdhetsundersökningar och förbättringsarbetet kopplat till detta. Steg 1 i denna nya arbetsprocess är nu under implementering. Det innebär bland annat en vidareutvecklad kundnöjdhetsundersökning som utgår från kundens köpprocess samt ger oss möjlighet till en tydligare intern segmentering av resultatet för att snabbt kunna identifiera och genomföra konkreta och relevanta förbättringsaktiviteter. Nästa mätning är planerad till maj 2017.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se