Organisation

Ragn-Sells AB är ett helägt dotterbolag till Ragn-Sellsföretagen AB med huvudkontor i Sollentuna. Bolaget är ett familjeföretag i tredje generationen och är i sin helhet privatägt av familjerna Sellberg, Östlund och Jackson. Styrelsen har tre ordinarie styrelseledamöter varav en person, Erik Sellberg, representerar ägarfamiljerna. Styrelsens ordförande är Lars Lindén, koncernchef för Ragn-Sellsföretagen. Därutöver utgörs styrelsen av 4 arbetstagarrepresentanter (varav två är suppleanter).

Ragn-Sells har verksamhet i 58 orter i Sverige. Därutöver har Ragn-Sellskoncernen verksamhet i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen. I koncernen ingår även Ragn-Sells däckåtervinning, Ragn-Sells råvarubolag Recyclables och konsultbolaget RSM&CO med expertkompetens inom energi och avfall, miljö, hållbarhet, kvalitet, arbetsmiljö och utbildningar.

Olika typer av affärer kräver olika typer av stöd

Inom Ragn-Sells i Sverige arbetar vi med många olika typer av affärer som alla har sina speciella behov av styrning, struktur och stöd för att kunna lyckas. Vi har i strategiarbetet grupperat dessa olika affärer i tre affärsströmmar. Var och en med en egen verksamhetsidé och en huvudstrategi för att kunna bygga en stark affär.

För att på bästa sätt stödja implementeringen av den nya strategin i verksamheten har en genomlysning och anpassning av organisationsstrukturen genomförts. Den nya organisationen trädde i kraft i oktober 2016.

I den nya organisationen har vi Divisioner som svarar mot de definierade affärsströmmarna.

Dessa är:

Behandling
Återvinning
Industriservice

En Division har fullt lönsamhetsansvar för sin verksamhet, ansvarar för hela affären (sälj, produktion, affärs- och produktionsutveckling m m) och har ett starkt operativt mandat.

Även KommunPartner AB (ett dotterbolag till Ragn-Sells AB) betraktas som en Division i den nya organisationen. KommunPartner erbjuder tjänster inom kommunal fastighetsrenhållning och finns representerad i ledningsgruppen.

Utöver divisionerna innefattar den nya organisationen en enhet för Verksamhetsutveckling samt centrala stödfunktioner med uppgift att stödja den operativa verksamheten och företaget i stort.

Organisation

Ragn-Sells AB är ett helägt dotterbolag till Ragn-Sellsföretagen AB med huvudkontor i Sollentuna. Bolaget är ett familjeföretag i tredje generationen och är i sin helhet privatägt av familjerna Sellberg, Östlund och Jackson. Styrelsen har tre ordinarie styrelseledamöter varav en person, Erik Sellberg, representerar ägarfamiljerna. Styrelsens ordförande är Lars Lindén, koncernchef för Ragn-Sellsföretagen. Därutöver utgörs styrelsen av 4 arbetstagarrepresentanter (varav två är suppleanter).

Ragn-Sells har verksamhet i 60 orter i Sverige. Därutöver har Ragn-Sellskoncernen verksamhet i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen. I koncernen ingår även Ragn-Sells däckåtervinning, Ragn-Sells råvarubolag Recyclables och konsultbolaget RSM&CO med expertkompetens inom energi och avfall, miljö, hållbarhet, kvalitet, arbetsmiljö och utbildningar.

Olika typer av affärer kräver olika typer av stöd

Inom Ragn-Sells i Sverige arbetar vi med många olika typer av affärer som alla har sina speciella behov av styrning, struktur och stöd för att kunna lyckas. Vi har i strategiarbetet grupperat dessa olika affärer i tre affärsströmmar. Var och en med en egen verksamhetsidé och en huvudstrategi för att kunna bygga en stark affär.

För att på bästa sätt stödja implementeringen av den nya strategin i verksamheten har en genomlysning och anpassning av organisationsstrukturen genomförts. Den nya organisationen trädde i kraft i oktober 2016.

I den nya organisationen har vi Divisioner som svarar mot de definierade affärsströmmarna.

Dessa är:

Behandling
Återvinning
Industriservice

En Division har fullt lönsamhetsansvar för sin verksamhet, ansvarar för hela affären (sälj, produktion, affärs- och produktionsutveckling m m) och har ett starkt operativt mandat.

Även KommunPartner AB (ett dotterbolag till Ragn-Sells AB) betraktas som en Division i den nya organisationen. KommunPartner erbjuder tjänster inom kommunal fastighetsrenhållning och finns representerad i ledningsgruppen.

Utöver divisionerna innefattar den nya organisationen en enhet för Verksamhetsutveckling samt centrala stödfunktioner med uppgift att stödja den operativa verksamheten och företaget i stort.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se