#ÄLSKADESTAD – Ett unikt samarbete för en ren, framkomlig och attraktiv stad

Tillsammans har Stockholms stad, Ragn-Sells, Bring och Vasakronan skapat ett unikt samarbete med syftet att bidra till minskad trafikpåverkan i city. Arbetet med Älskade stad har pågått under flera år och är en bestående satsning för en bättre och mer trivsam miljö i Stockholm.

Den 14 mars 2017 invigdes den första samlastningscentralen. Här kombineras leveranser av paket med hämtning av återvinningsmaterial som kartong, papper och trä i små eldrivna fordon. Fler leveransflöden kan kopplas på framöver och fler aktörer är välkomna in i samarbetet. Initiativet har fått en egen hashtag – #ÄLSKADESTAD.

Vi måste tillsammans hitta nya sätt att ta hand om vår älskade stad.

Bring levererar gods till samlastningscentralen i Klara Zenit, beläget i Vasakronans fastighet på Klara Norra Kyrkogata. Ragn-Sells tar emot och lastar om godset till ett eldrivet fordon. Godset levereras till mottagarna (butiker och kontor). I samband med leveransen hämtas återvinningsmaterial ex. kartong, papper och trä samt returgods. Detta tas tillbaka till Klara Zenit och samlastas i större behållare/komprimatorer för att transporteras ut ur staden. Initialt omfattas ett antal postnummer i Stockholms innerstad med förhoppning om att området utökas successivt. Modellen är skalbar och kan appliceras på fler områden i Stockholms stad men också i andra städer.

”Grunden i det här är väldigt enkel; godstransportörerna åker med bilen full in och tom ut ur staden. Vi som återvinningsföretag åker med bilen tom in och full ut från staden. Genom att få ihop det här kan man spara fordonsrörelse i city”.

Erik Wastesson, Marknadsområdeschef Servicetjänster, på Ragn-Sells.