Transporter

För att få en effektiv kontroll av fordonens bränsleförbrukning ingår Ragn-Sells i de stora fordonstillverkarnas vagnparkssystem. Systemen kan dessutom analysera körtekniken vilket resulterar i konkreta tips på hur körbeteendet kan förbättras för att minska bränsleförbrukningen.

Ragn-Sells arbetar aktivt med att byta ut gamla fordon mot nya som har bättre teknisk utrustning och miljöprestanda. Detta bidrar till lägre resursförbrukning, minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar och tar oss närmare vårt mål om halverade koldioxidutsläpp från egna transporter. Under 2016 hade Ragn-Sells 681 tunga fordon i drift i verksamheten varav 501 stycken med Euro 5 eller 6-motor1, ca 60 % av dessa hade Euro 6 motor. Standarden Euro 6 innehåller betydligt hårdare krav på utsläpp när det gäller kväveoxider och partiklar än föregångaren Euro 5. För kväveoxider är gränsvärdena sänkta med 77–80% och för partiklar med 50% jämfört med Euro 5.

Ragn-Sells ligger långt fram när det gäller egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel. Idag finns fordon som drivs med gas, etanol, metandiesel, bio-dimetyleter och HVO i drift runt om i Sverige. Det finns även ett antal fordon med elhybridteknik. Många av dessa tester sker i nära samarbete med forskningsavdelningen på Volvo Lastvagnar.

1 Euroklassningen av fordon syftar till att minska mängden förorenande utsläpp från vägtrafiken. Klassificeringen sker utifrån fordonets utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen såsom koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Ju högre euroklassning ett fordon har, desto hårdare krav ställs på utsläppsnivåerna.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se