Nu summerar vi hållbarhetsåret 2016

Att blicka bakåt är viktigt, både för att glädjas åt alla bra saker som hänt men också för att dra lärdom av vad som kan göras bättre. 2016 har varit ett händelserikt år i världen, men också på Ragn-Sells. Vi överträffade många av våra mål, vi har satt en ny affärsdriven organisation och vi har nått ut med budskapet om hur viktigt det är att se avfall, inte som slutet på kedjan, utan som en resurs.

Idag slänger var och en av oss som bor i Sverige närmare 500 kg hushållsavfall. Om vi även räknar in allt avfall från verksamheter och industrier blir motsvarande mängd 2,5 ton per person och år. Många av de goda insatser vi gör för att minska avfallsmängderna och öka återvinningen är fokuserade på dessa mängder – och det har vi blivit riktigt bra på i Sverige, även om vi alltid kan göra lite mer.

Om vi istället räknar samman alla de naturresurser som går åt för att producera de varor och tjänster som vi som bor i Sverige konsumerar med dagens sätt att leva, blir motsvarande mängd 60 ton! Alltså 60 ton för var och en av oss varje år. För oss på Ragn-Sells är det väldigt tydligt var vi har vår stora klimat- och hållbarhetsutmaning.

Den här resursfrågan har varit fokus för vårt påverkansarbete under året. Vi har genomfört ett antal dialogmöten tillsammans med politiker, näringsliv, myndigheter och akademin för att samtala om denna fråga, men även om hur vi kan fortsätta arbeta med de svenska miljömålen. Båda frågorna fångade även stort intresse under Almedalsveckan.

För mig och Ragn-Sells är det viktigt att visa hur cirkulär ekonomi kan gå till i praktiken med konkreta exempel. Så vad har vi gjort på Ragn-Sells?

Jag är väldigt glad över den extra satsning på arbetsmiljö som vi började med under 2016. Vi har initierat nya sätt att arbeta tillsammans för att sätta arbetsmiljön i första rummet och genom att rapportera in risker och tillbud jobba förebyggande för att minska antalet olyckor. Att arbeta för en säker arbetsmiljö, och att vara en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och blivande medarbetare är en självklarhet. Och det är ett krav från allt fler av våra kunder. Det gläder mig att redan nu kunna se positiva resultat, även om det finns mycket mer att göra.

Det är också glädjande att fler av våra kunder valt mer hållbara lösningar för sin återvinning. Ett exempel jag är stolt över är samarbetet mellan Bring, Vasakronan, Stockholms stad och Ragn-Sells – det vi kallar Älskade stad. Ett samarbete som skapat en fossilfri citylogistik som transporterar ut varor och tar tillbaka värdefulla resurser med en mer hållbar och säker stadsmiljö på köpet. Det är genom samverkan vi hittar nya cirkulära lösningar för ett framtida hållbart samhälle!

Nu arbetar vi vidare med vårt resursfokus och vår fortsatta resa för att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

 

Helena Karlsson
VD Ragn-Sells AB

Nu summerar vi hållbarhetsåret 2016

Att blicka bakåt är viktigt, både för att glädjas åt alla bra saker som hänt men också för att dra lärdom av vad som kan göras bättre. 2016 har varit ett händelserikt år i världen, men också på Ragn-Sells. Vi överträffade många av våra mål, vi har satt en ny affärsdriven organisation och vi har nått ut med budskapet om hur viktigt det är att se avfall, inte som slutet på kedjan, utan som en resurs.

Idag slänger var och en av oss som bor i Sverige närmare 500 kg hushållsavfall. Om vi även räknar in allt avfall från verksamheter och industrier blir motsvarande mängd 2,5 ton per person och år. Många av de goda insatser vi gör för att minska avfallsmängderna och öka återvinningen är fokuserade på dessa mängder – och det har vi blivit riktigt bra på i Sverige, även om vi alltid kan göra lite mer.

Om vi istället räknar samman alla de naturresurser som går åt för att producera de varor och tjänster som vi som bor i Sverige konsumerar med dagens sätt att leva, blir motsvarande mängd 60 ton! Alltså 60 ton för var och en av oss varje år. För oss på Ragn-Sells är det väldigt tydligt var vi har vår stora klimat- och hållbarhetsutmaning.

Den här resursfrågan har varit fokus för vårt påverkansarbete under året. Vi har genomfört ett antal dialogmöten tillsammans med politiker, näringsliv, myndigheter och akademin för att samtala om denna fråga, men även om hur vi kan fortsätta arbeta med de svenska miljömålen. Båda frågorna fångade även stort intresse under Almedalsveckan.

För mig och Ragn-Sells är det viktigt att visa hur cirkulär ekonomi kan gå till i praktiken med konkreta exempel. Så vad har vi gjort på Ragn-Sells?

Jag är väldigt glad över den extra satsning på arbetsmiljö som vi började med under 2016. Vi har initierat nya sätt att arbeta tillsammans för att sätta arbetsmiljön i första rummet och genom att rapportera in risker och tillbud jobba förebyggande för att minska antalet olyckor. Att arbeta för en säker arbetsmiljö, och att vara en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och blivande medarbetare är en självklarhet. Och det är ett krav från allt fler av våra kunder. Det gläder mig att redan nu kunna se positiva resultat, även om det finns mycket mer att göra.

Det är också glädjande att fler av våra kunder valt mer hållbara lösningar för sin återvinning. Ett exempel jag är stolt över är samarbetet mellan Bring, Vasakronan, Stockholms stad och Ragn-Sells – det vi kallar Älskade stad. Ett samarbete som skapat en fossilfri citylogistik som transporterar ut varor och tar tillbaka värdefulla resurser med en mer hållbar och säker stadsmiljö på köpet. Det är genom samverkan vi hittar nya cirkulära lösningar för ett framtida hållbart samhälle!

Nu arbetar vi vidare med vårt resursfokus och vår fortsatta resa för att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

 

Helena Karlsson
VD Ragn-Sells AB

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se